Sunday, July 26, 2009

生日快樂。


這一年的生日,沒有特別的慶祝。

沒有特別的興奮。


只想祝自己,生日快樂。

Special thanks to,
Daddy. Mommy. Uncle Lawrence. Aunty Kheng. Uncle Mong. Sisters. Grandpa. Chanel. Charmaine.

Mei Mei. Hooi Vian. Wai Hou. Young Yei. Wai Mun (the guy). Pooi Yee. Kar Mun. See Mei. Su Mun. Yung Wei. Kam Cheng. Boo. Soon. Kok Siang. Kien Min. Mee Kheng. Mun Ee. Hui Yee. Jess. Pei Ley. Chia Hui. Kai Yan. Siew Kuan. Lih Sung. Zu Vui. Soong Huey. Wai Yoke. Li Yoong. Aunty FLY. Sean. James. Geston. Pei Yin. Chi Cheng. Vin Son. Jack. Irence. Chee Yung. SkyHo. Pui Ching. Hui Zhie. Ze Ling. Careen. Kiat Keong. Fong Mun. Yik Mun. Pei Yew. Wun Hui. Poh Yee. Yoon Nam. Sin Yee. Mei Hong. Hon Yuen. Zhe Yin. WJ.

and more more MOREEEEE.
I just cannot remember all the names.

Thanks and KISSES for u all! :D ♥

1 comment:

MH Wong said...

post the photo of the cake that they drew for you ;)
Happy belated burfday Mun Yi =)